სოფელ მოხეში განვითარებული მოვლენების ანალიზი

This slideshow requires JavaScript.

2014 წლის ოქტომბერში ადიგენის მუნიციპალიტეტში რელიგიურ ნიადაგზე ადგილობრივ მუსლიმებსა და სამართალდამცავებს შორის კიდევ ერთი დაპირისპირებისა და მუსლიმთა უფლებების უხეში დარღვევის შემთხვევები გამოვლინდა. აქცია, სადაც ადგილობრივი მუსლიმები მეჩეთის, ამჟამად სადავო შენობის დემონტაჟს აპროტესტებდნენ, შსს-ის თანამშრომლებმა ძალადობრივი მეთოდებით დაშალეს. თვითმხილველთა თქმით, სამართალდამცველები მუსლიმებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ.

სამართალდამცველების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტებზე უთითებენ  ინციდენტის დროს დაკავებული მუსლიმი მოქალაქეებიც. 26-27 ოქტომბერს TDI ადიგენის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა და ადგილობრივი მოსახლეობისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებები მოისმინა.

(more…)

Advertisements

PETITION OF CIVIL PLATFORM “NO TO PHOBIA!” MEMBERS AND NGOS TO THE STATE MINISTER OF GEORGIA ON DIASPORA ISSUES

Logo

We would like to respond to the interview given by the Deputy State Minister of Georgia on Diaspora Issues to theKviris Palitra newspaper on October 25.[1] The interview contains apparent hate speech towards the head of NGO Identoba, Irakli Vacharadze, and a call for physical reprisals against him.

It is a serious problem when a political official calls him “a person with a sick mentality”, “a one-celled creature”, and “mankurt” and makes a call for physical reprisals against him (“There will appear a group of people who will themselves use force due to emotional background!”) and for restriction of the NGO’s activity. (more…)

სამოქალაქო პლატფორმის “არა ფობიას!” წევრი ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს მთავრობას, პოლიტიკურ, რელიგიურ, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებსა და მედიას ქალთა მიმართ ძალადობაზე ერთობლივი რეაგირების შესახებ

სამოქალაქო პლატფორმაში “არა ფობიას!” შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები მივიჩნევთ, რომ ბოლო დროს ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობისა და ფემიციდის ფაქტების შემაშფოთებელი ტენდენცია როგორც ხელისუფლების, ასევე სხვა ინსტიტუტების და მთელი საზოგადოების  ერთობლივ ძალისხმევას მოითხოვს. თუმცა, ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროცესში ხელისუფლებას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია.

საქართველოს მთავრობას და ოჯახური ძალადობის უწყებათაშორის კომისიას:

ბოლო წლებში ოჯახში ძალადობისა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთი საკანონმდებლო ნორმა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი სამოქმედო დოკუმენტი შეიმუშავა. მისასალმებელია ისიც, რომ საქართველო ისეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორმატებს შეუერთდა, როგორიცაა სტამბოლის კონვენცია და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325, რაც ადგილობრივი კანონმდებლობის და პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას ითვალისწინებს. ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები ვთვლით, რომ პრობლემა არის არა იმდენად ნორმატიული დებულებების არარსებობაში, არამედ მათ ეფექტიან განხორციელებაში. შესაბამისად, მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს მთავრობასთან არსებულ ოჯახური ძალადობის უწყებათაშორის კომისიას:

(more…)

არასამთავრობოების ერთობლივი განცხადება მოხეში მუსლიმთა უფლებების უხეში დარღვევის თაობაზე

23 ოქტომბერი, 2014

არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვხატავთ შეშფოთებას, ბოლო პერიოდში, მუსლიმთა უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტებისა და სახელმწიფოს არაეფექტური და რეპრესიული პოლიტიკის მიმართ და მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რომელმაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო.

უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მუსლიმი თემის მიმართ რელიგიური ძალადობის არა ერთი სერიოზული შემთხვევა გამოვლინდა (ნიგვზიანი, წინწყარო, სამთაწყარო, ციხისძირი, ჭელა, ქობულეთი, მოხე). რელიგიურ ძალადობის ყველა ამ ფაქტს კომუნალური ხასიათი ჰქონდა და ის ადგილობრივი დომინანტი რელიგიური ჯგუფის, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და სამხედრო პოლიციის თანამშრომლებისგან მომდინარე შეუწყნარებლობით იყო განპირობებული. ხელისუფლებამ სათანადოდ არ უპასუხა რელიგიური ექსტრემიზმის გამოვლინებებს, არ უზრუნველყო კერძო პირებისგან მომდინარე ძალადობის პრევენცია და ეფექტური გამოძიების ჩატარება. მეტიც, ზოგიერთ შემთხვევაში, ხელისუფლება ღია ლოიალობას ავლენს უმრავლესობის მიმართ და პრობლემის გადაფარვას მუსლიმი თემის უფლებების იგნორირების ხარჯზე ცდილობს. (more…)

რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებები – ქონების რესტიტუცია

ბოლო დღეებში სოფელ მოხეში განვითარებულმა მოვლენებმა გამოავლინა სისტემური ხასიათის პრობლემა, რომელიც რელიგიური უმცირესობებისთვის საკულტო-ნაგებობების რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობას უკავშირდება. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) 2014 წელს მოამზადა კვლევა, რომელშიც მოხეს მეჩეთის პრობლემაც არის აღწერილი. 

გთავაზობთ ამონარიდს კვლევიდან:

ბოლო წლების განმავლობაში რელიგიისა და საერო სფეროების ურთიერთგადაკვეთაზე მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი ცხადყოფს, რომ დომინანტი რელიგიისადმი სახელმწიფოს პრეფერენციული დამოკიდებულება რელიგიის თავისუფლების ხელყოფისა და დისკრიმინაციის სისტემური პრობლემის გაჩენის საფუძველი გახდა. (more…)

State funding for Religious Organizations in Georgia (Brief Report)

The purpose of the joint research by Tolerance and Diversity Institute (TDI) and Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) is to show the practice of funding religious organizations by the state. For that purpose the research studies the scope and aim of financial resources and other tangible benefits transferred from the state to religious associations, also from the state budget, the President’s and government’s reserve funds as well as the budget of municipality in the period of 2013-2014.

TDI-ისა და EMC-ის ერთობლივი კვლევა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებაზე

“ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტისა” (TDI) და “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის” (EMC) ერთობლივი კვლევის მიზანია, აჩვენოს სახელმწიფოს მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა. ამ მიზნით, კვლევაში შესწავლილია 2013 წელსა და 2014 წლის დასაწყისში (იანვარი-აპრილი) სახელმწიფოს მიერ რელიგიური გაერთიანებებისთვის, მათ შორის, საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, გადაცემული ფინანსური რესურსების, უძრავი და მოძრავი ქონების მასშტაბი და მიზნობრიობა.

კვლევის ძირითადი ნაწილი ეფუძნება საქართველოს პრეზიდენტის აპარატის, საქართველოს მთავრობის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს,  საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტის, 5 თვითმმართველი ქალაქის მერიებისა და თბილისის 10 რაიონული გამგეობისგან, საჯარო ინფორმაციის სახით გამოთხოვილ დოკუმენტებს.

(more…)

Assessment of the Needs of Religious Organizations in Georgia

The study conducted by the Tolerance and Diversity Institute (TDI)  identifies the challenges and needs of religious organizations, cases of violations of the freedom of religion and evaluates the state policy and practice in this regard.

The findings are based on interviews with up to 70 representatives of 33 religious organizations in Georgia.

An assessment of the instances when religious and secular space converged in recent years reveals that the state’s preferential treatment of the dominant church forms a basis for discrimination and a systematic violation of religious freedom.

As a general rule, the state fails to effectively respond to offenses motivated by religious intolerance directed against religious minorities. Furthermore, state bodies are sometimes involved in the process of discrimination. The assessments, which have been produced by representatives from a wide spectrum of religious organizations surveyed within the scope of following research, reveal varied tendencies of religious freedom violations.

Part of the problem stems from the state’s reluctance to address the persistent concerns that various religious organizations had for years. This lead to the creation of new state institutions, such as the State Agency on Religious Affairs, but we have also seen growing occurrences of islamophobia and a drastic increase in the number of offenses motivated by religious intolerance.

In addition to identifying problems, this research offers specific recommendations to the state institutions; the implementation of which will contribute to the elimination of religiously motivated discrimination and will create more secure guarantees for the protection of religious freedom and the development of an equal and tolerant environment.

The study is conducted by the Tolerance and Diversity Institute (TDI) within the ‘Advancing National Integration in Georgia’ (ANI) project’s Small Grants Mechanism, implemented by the United Nations Association of Georgia (UNAG) and the Open Society Georgia Foundation (OSGF) with the financial support of the U.S. Agency for International Development (USAID).

რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებების კვლევა საქართველოში

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) წინამდებარე კვლევაში წარმოდგენილია საქართველოში რელიგიური გაერთიანებების საჭიროებების, მათ წინაშე არსებული პრობლემებისა და რელიგიის თავისუფლების დაცვის კუთხით სახელმწიფოს პოლიტიკის ანალიზი.

კვლევა ეფუძნება 33 რელიგიური გაერთიანების 70-მდე წარმომადგენელთან ჩატარებულ ინტერვიუებს.

ბოლო წლების განმავლობაში რელიგიისა და საერო სფეროების ურთიერთგადაკვეთაზე მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი ცხადყოფს, რომ დომინანტი რელიგიისადმი სახელმწიფოს პრეფერენციული დამოკიდებულება რელიგიის თავისუფლების ხელყოფისა და დისკრიმინაციის სისტემური პრობლემის გაჩენის საფუძველი გახდა

როგორც წესი, რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი სამართალდარღვევები სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტური რეაგირების გარეშე რჩება, თუმცა, ესა თუ ის სახელმწიფო სტრუქტურა, ზოგჯერ თავადაც ერთვება დისკრიმინაციის პროცესში.
კვლევის ფარგლებში გამოკითხული სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენელთა შეფასებები საქართველოში რელიგიის თავისუფლების დარღვევის სხვადასხვა ტენდენციას აჩვენებს.
პრობლემების ერთი, მნიშვნელოვანი ნაწილი რელიგიურ გაერთიანებებს წლებია აწუხებს და სახელმწიფოს მათ გადასაჭრელად ქმედითი ნაბიჯები არასდროს გადაუდგამს, ნაწილი კი, რელიგიის საკითხზე მომუშავე ახალი საჯარო სტრუქტურების შექმნასთან, ბოლო პერიოდში გამოვლენილ ისლამოფობიასა და რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი სამართალდარღვევების რიცხვის მკვეთრ ზრდასთან არის დაკავშირებული.

აღნიშნული პრობლემატიკის მიმოხილვასთან ერთად, კვლევაში მოცემულია სახელმწიფო უწყებებისთვის შეთავაზებული კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება ხელს შეუწყობს რელიგიის საფუძველზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრას და უფრო მყარ გარანტიებს შექმნის საქართველოში რელიგიის თავისუფლების დაცვისა და თანასწორუფლებიანი, ტოლერანტული გარემოს განვითარებისთვის.

კვლევა მოამზადა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) “ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში” (ANI) პროექტის მცირე გრანტების მექანიზმის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებენ საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG) და ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო” (OSGF), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ქობულეთში მუსლიმი თემის უფლებების შეზღუდვის ფაქტებზე  

24 სექტემბერი, 2014

ხელმომწერი ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ შეშფოთებას, ქობულეთში მუსლიმი მოსწავლეებისთვის პანსიონის გახსნასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუწყნარებლობის ფაქტებზე. ამავდროულად, მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, განახორციელოს დაუყოვნებელი და ეფექტური ღონისძიებები მუსლიმი თემის დარღვეული უფლებების, მათ შორის, რელიგიის თავისუფლებისა და განათლების უფლების აღსადგენად.

(more…)

რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში

ნაშრომში „რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში“ წარმოდგენილია რელიგიური დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩადენილი სამართალდარღვევების, რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოსა და სახელმწიფოს პრაქტიკის ანალიზი; ასევე, სეკულარობის პრინციპებთან მიმართებით პოლიტიკოსების რიტორიკის შეფასება.

საკანონმდებლო ჩარჩოსა და რელიგიის თავისუფლების დაცვის კუთხით სახელმწიფო პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ რელიგიის საფუძველზე დისკრიმინაციის აღკვეთისა და სეკულარიზმის თვალსაზრისით, საქართველოს კანონმდებლობაში (საგადასახადო და საბაჟო, ზოგად და უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობა, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი) რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მანდატსა და რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესში არსებობს ხარვეზები.  თუმცა, რელიგიური უმცირესობების მწვავე პრობლემები განპირობებულია იმდენად არა ნორმატიული აქტებით, რამდენადაც ამ აქტების დისკრიმინაციული აღსრულების წესით. ეს იკვეთება სხვადასხვა სფეროს საჯარო მოხელეების ქცევაში: მშენებლობის ნებართვების გაცემა, სისხლისსამართლებრივი და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი მართლმსაჯულების აღსრულება რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებულ დანაშაულებზე,  საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეულ საკუთრებაზე, განსაკუთრებით, საკულტო ნაგებობებზე უფლებების აღდგენა.

მედიაში გამოქვეყნებული საჯარო განცხადებების ანალიზი აჩვენებს, რომ რელიგიასა და რელიგიურ ინსტანციებთან ამა თუ იმ სახით დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების კომენტირებისას, პოლიტიკოსები, სახელმწიფო და საჯარო მოხელეები, ზოგჯერ არ იცავენ რელიგიური ნეიტრალურობის პრინციპს და სიტუაციას აფასებენ მიკერძოებულად, პირადი რელიგიური პოზიციიდან ან მეინსტრიმული რელიგიური კონიუნქტურიდან გამომდინარე.

კვლევაში გამოიკვეთა, რომ საჯარო მოხელეები „უმრავლესობის დაკვეთით“ რელიგიური უმცირესობებისადმი ხშირად დისკრიმინაციულ პოლიტიკას ახორციელებენ. ეს რელიგიური გაერთიანებების უფლებების უხეშ დარღვევასა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ პრეფერენციულ მოპყრობაში ვლინდება. შესაბამისად, რელიგიურ გაერთიანებებს არ ეძლევათ საშუალება საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებებით თანაბრად ისარგებლონ.

კვლევა მოამზადა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „საქართველოში საჯარო  პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო  საზოგადოების განვითარება“ (G-PAC) ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

Study of Religious Discrimination and Constitutional Secularism

The analysis of the legal framework and administrative practices for protection of religious freedom demonstrates, that there is a whole range of problems from the perspective of prevention of religious discrimination  in the tax and customs legislation, basic and high education legislation, Law of Georgia on State Property, mandate of the State Agency of Religious Affairs and in the rule of compensation of damages inflicted by the Soviet Union. However, the most acute problems posing religious minorities are emanated not by normative acts, per se, but the behavior of the public officials in different areas, be it construction permission process, enforcement of criminal or administrative justice on the facts of religiously-motivated offences or restitution of ownership on the property taken away in the Soviet period, particularly on religious buildings.

The analysis of the public statements covered by media, also demonstrates, that commenting on the important facts somehow related to religion or religious institutions, some politicians, state and public officials do not observe the principle of religious neutrality and provide biased evaluation of the situation, based on personal religious convictions or influenced by the mainstream religious conjuncture.

The findings indicate that the public officials often undertake discriminatory policy towards the religious minorities at the demand of majority, which takes form of flagrant violation of religious organization and preferential treatment towards the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church. Thus, the religious organizations in Georgia have no possibility to enjoy the equal rights provided by the legislation of Georgia. The present situation poses a challenge to all the branches of Government of Georgia, particularly the Prosecutor’s Office and the Judiciary to focus on the possible motive of religious intolerance of public officials or any other person, when dealing with the cases affecting the interests of religious minorities, to  scrutinize strictly and prevent effectively religiously motivated offences, particularly facts of abuse or misuse of public authority motivated by religious intolerance. This is a must for secular development of Georgia, for fostering the tolerant environment and safeguarding the equality for religious organizations.

The project was implemented by the Tolerance and Diversity Institute (TDI) in the framework of The East-West Management Institute’s (EWMI) Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC) Program, funded by United States Agency for International Development (USAID). The project is made possible by the generous support of the American people through the USAID.

განცხადება ისლამოფობიის მორიგი ფაქტის შესახებ

10 სექტემბერი, 2014

გვსურს, გამოვეხმაუროთ 10 სექტემბერს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მუსლიმთა მიმართ რელიგიური შეუწყნარებლობის გამოვლენის ფაქტს.

როგორც მედიით გახდა ცნობილი, ქობულეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, რომლებიც თავს მართლმადიდებელ მრევლს მიაკუთვნებენ, ლერმონტოვის ქუჩა #13-ში მდებარე მუსლიმთა პანსიონატის გახსნა გააპროტესტეს. შეკრებილებმა შენობის შესასვლეთან დაკლეს ღორი და მისი თავი კარზე დაკიდეს. პანსიონატის დახურვის მოთხოვნით, მათ ქუჩაც ჰქონდათ გადაკეტილი.

(more…)

“არა ფობიას” “ჩიხურას” მატჩებზე მომხდარ ინციდენტებს ეხმაურება

arafobas

სამოქალაქო პლატფორმაში „არა ფობიას!“ შემავალი არასამთავრობო

ორგანიზაციების განცხადება

4 აგვისტო, 2014

ვეხმაურებით საჩხერეს “ჩიხურას” უკანასკნელი მატჩების დროს მომხდარ ინციდენტებს, რამაც ჩრდილი მიაყენა არა მხოლოდ ქართული სპორტს, არამედ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები და მისი საერთაშორისო იმიჯიც დააზარალა.

(more…)

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ მთავარი პროკურატურის მიერ ბრალის წაყენებას ეხმიანებიან

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ მთავარი პროკურატურის მიერ ბრალის წაყენებას ეხმიანებიან. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებამ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებში გამოძიების პოლიტიკური მოტივაციისა და მიუკერძოებლობის  კუთხით არაერთი კითხვა გააჩინა. განცხადებები  გაავრცელეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და სენატორებმა, რომლებმაც შეშფოთება გამოთქვეს სავარაუდო პოლიტიკურ მოტივებთან დაკავშირებით.

(more…)

განცხადება მარიამ კოჩალაძის მკვლელობის ქსენოფობიურ კონტექსტში გაშუქების შესახებ

29 ივლისი, 2014

გვინდა გამოვეხმაუროთ ქართულ მედიაში მარიამ კოჩალაძის გახმაურებული მკვლელობის ფაქტის სპეკულაციურ გაშუქებას, რაც ერთ წელზე მეტია სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში პერიოდულად იჩენს თავს და ქსენოფობიურ ხასიათს ატარებს.

2013 წლის 22 ივლისს ქალაქ ბათუმში იპოვეს გარდაცვლილი მარიამ კოჩალაძე, რომლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, გამოძიების წინასწარი ცნობით, უცხო ქვეყნის, კერძოდ ირანის მოქალაქე იყო. ეჭვმიტანილის იდენტობის საფუძველზე, ოჯახის წევრები და ახლობლები მკვლელობის რელიგიურ მოტივზე აკეთებდნენ აპელირებას, ხოლო მედია ემოციურ ფონზე გაკეთებული ამ განცხადებების ტირაჟირებას ცალმხრივად, გადამოწმების გარეშე ახდენდა . გახმაურებული მკვლელობისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო, ისლამოფობიურ კონტექსტში ინციდენტის გაშუქება საზოგადოებაში ამ განწყობებს კიდევ უფრო ამძაფრებს.

(more…)

Statement of Non-Governmental Organizations on the Incident at the Armenian Church

During last two days, the group of non-governmental organizations has been examining the incident that took place at the Armenian Church of St. Etchmiadzin in Tbilisi, on 19 July, 2014. In the process, the group interviewed the victims and several aggressors, evaluated the video footage, which has caught the episodes of conflict. The results of primary analysis of the factual circumstances surrounding the incident demonstrate the presence of ethnic hatred context during the evolution of conflict, which was mostly expressed through verbal abuse on the ground of the ethnic origin. However, motives of ethnic strife or hostility did not dominate the identified reasons of violence. The video footage of incident and explanations of witnesses demonstrated that the private dispute, which later grew into wide-scale aggression, was mostly directed against the specific representatives of the Armenian Church, rather than against church or ethnic group in general. It is noteworthy, that some of the aggressors were of Armenian ethnic origin.

(more…)

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება სომხურ ეკლესიასთან მომხდარი ინციდენტის შესახებ

22 ივლისი, 2014

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში სწავლობდა 2014წლის 19 ივლისს ქალაქ თბილისის “სურბ ეჩმიაძინის” ეკლესიასთან მომხდარ ინციდენტს. შესწავლის დროს ჯგუფმა გამოიკითხა დაზარალებული პირები და რამდენიმე თავდამსხმელი, ასევე შეაფასა ვიდეო მასალა, რომელიც კონფლიქტის ამსახველ ეპიზოდებს აღწერს. ინციდენტთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებების პირველადი ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს ჩანდა ეთნიკური სიძულვილის კონტექსტი, რაც ძირითადად ეთნიკური კუთვნილების გამო სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გამოიხატებოდა, თუმცა, გამოვლენილი ძალადობის მიზეზებში ეთნიკური შუღლის ან მტრობის მოტივი არ დომინირებდა. ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა და მოწმეთა ახსნა-განმარტებები აჩვენებს, რომ კერძო ხასიათის დავა, რომელიც შემდგომში მასშტაბურ აგრესიაში გადაიზარდა, უფრო მეტად ინციდენტში მონაწილე სომხური ეკლესიის ცალკეული წარმომადგენლებისკენ იყო მიმართული, ვიდრე ზოგადად ეკლესიის ან ეთნიკური ჯგუფის მიმართ. აღსანიშნავია, რომ თავდამსხმელთა შორის ასევე იყვნენ ეთნიკურად სომეხი წარმოშობის პირები.

(more…)

არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ტელეკომპანია GDS-ის სექსისტურ სიუჟეტთან დაკავშირებით

14 ივლისი, 2014

 გვინდა გამოვეხმაუროთ ტელეკომპანია GDS-ის ეთერით 9 ივლისს გასულ გადაცემა “ბინა 18”-ის ფრაგმენტს, რომელიც ქალის სხეულის დამამცირებელ ვიზუალიზაციას შეიცავდა. ვთვლით, რომ გადაცემის ეს მონაკვეთი ქალთა და მამაკაცთა როლის ღიად სექსისტურ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს და საზოგადოებაში არსებული მანკიერი სტერეოტიპების კიდევ უფრო გაღრმავებას უწყობს ხელს, რაც სათანადო შეფასებას საჭიროებს.

მართალია, გამოხატვის თავისუფლება ნებისმიერი იდეის გავრცელების უფლებას გულსხმობს, მაგრამ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების მყარი საკანონმდებლო გარანტიები არ ათავისუფლებს მედიას ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობისგან, რომელიც ამ პროფესიას მისი ფუნქციიდან გამოდინარე აკისრია.

(more…)

TDI on the Case of Racial Discrimination

Displaying 20140701_143823.jpg

Aaron Charles, a citizen of United Kingdom living in Georgia, became a victim of racial discrimination twice  within a time span of two weeks in Tbilisi. First, on June 20, in a Smart supermarket he was insulted verbally on the ground of race, and on June 28, in a McDonald’s restaurant he got nearly physically offended. (more…)