განცხადება პოლიციელების მიერ მოქალაქეების სავარაუდო ცემის შესახებ

ხელმომწერი ორგანიზაციები გამოვხატავთ უკიდურეს შეშფოთებას პოლიციის დაწესებულებაში სავარაუდო ეთნიკურ ნიადაგზე არასათანადო მოპყრობის შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომელიც ასახულია გუშინ საღამოს მასმედიით გავრცელებული ვიდეოჩანაწერში. მრავალი საერთაშორისო შეთანხმება, საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა პირდაპირ კრძალავს ამგვარ ქმედებას, სახელმწიფოსგან მოითხოვს მის პრევენციას და დამნაშავეთა დასჯას. საქართველოში მოქმედ არასამთვრობო ორგანიზაციებს არაერთხელ შეუსწავლიათ და გამოუვლენიათ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. წარსული გამოცდილება ნათელი მაგალითია იმისა, რომ აუცილებელია წამების, ღირსების შემლახავი და დამამცირებელი მოპყრობის პრევენცია, რაც დიდ წილად მსგავსი ქმედებების ეფექტურ და დამოუკიდებელ გამოძიებაზეა დამყარებული. არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად ვმუშაობთ ამ მიმართებით და არაერთი ღონისძიება განვახორციელეთ, რომელთა მიზანი იყო სხვადასხვა ქვეყნებში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების შესწავლა და საქართველოსთვის შესაბამისი მოდელის შეთავაზება მთავრობისთვის.

2015 წლის 2 ივლისს გავრცელებულ კადრებში სავარაუდოდ ასახულია ამა წლის 5 აპრილს მომხდარი ფაქტები და შესაბამისად, მასზე მანამდეც ჰქონდათ ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს. აგრეთვე არსებობს სახალხო დამცველის შესაბამისი რეაგირება მომხდარის თაობაზე გამოძიების დაწყების მიზნით, თუმცა, ამ დრომდე არ დაწყებულა საქმის შესწავლა სამართალდამცავთა მიერ შესაძლო ეთნიკურ ნიადაგზე დანაშაულის ჩადენის კუთხით. საკითხის აქტუალობიდან და დარღვევის მასშტაბურობიდან გამომდინარე,  ეფექტური პრევენციისთვის აუცილებელად მიგვაჩნია შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მიერ კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ:

 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს პროკურატურამ დაუყონებლივ უნდა მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის, გატარებული ღონისძიებებისა და ამ ეტაპისთვის არსებული შედეგების შესახებ. ამავდროულად გამოძიება უნდა წარიმართოს სწრაფად და ეფექტურად, საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო ინციდენტში მონაწილე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები მიეცნენ პასუხისგებაში
 • საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ უზრუნველყოს მასმედიით გავრცელებულ ჩანაწერებში მოხსენიებული პირების უსაფრთხოების დაცვა;
 • საქართველოს სახალხო დამცველმა მოახდინოს ამ პირთა რეგულარული მონახულება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ადგილზე შემოწმება/მონიტორინგი;

მაქსიმალურად მცირე ვადებში საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია  გამოძიების შედეგების შესახებ, რათა მკაფიოდ დაფიქსირდეს სახელმწიფოს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა არასათანადო მოპყრობის ფაქტების მიმართ, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ასეთი მოპყრობა ხდება ეთნიკურ ნიადაგზე და მისი სუბიექტები სამართალდამცავები არიან. ამავდროულად, აუცილებელია შესაძლო სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება სისხლის სამართლის კოდექსის სპეციალური მუხლით, რომელიც ზუსტად ასახავს ჩადენილი დანაშაულის შემადგენლობის სიმძიმეს.

ამასთანავე, გვსურს მოვუწოდოთ  სასამართლო ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად ნაკლებად გამოიყენოს პატიმრობა (როგორც აღკვეთის ღონისძიება) იმ პატიმრებთან მიმართებით, რომლებსაც აღენიშნებათ ფიზიკური დაზიანება და პარალელურად  ჩივიან, რომ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლნი გახდნენ.  არასათანადო მოპყრობის ფაქტი უნდა შეფასდეს, როგორც ახალი მტკიცებულება, ან პატიმრობის გამოყენების საპირწონე ფაქტორი. შესაბამისმა სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა მკაფიო გზავნილი უნდა მიიღონ სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან, რომ არასათანადო მოპყრობის ჩადენის შემთხვევაში, გართულდება ან საერთოდ შეუძლებელი იქნება მართლმსაჯულების ეფექტურად განხორციელება.

ზემოაღნიშნული კონკრეტული რეკომენდაციების პარალელურად მნიშვნელოვანია, საზოგადოებამ და დაინტერესებულმა მხარეებმა დაიწყონ აქტიური მუშაობა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. ეს იქნება როგორც ეფექტიანი გამოძიების კარგი საშუალება, ასევე ხელს შეუწყობს პოლიციისადმი ნდობის ამაღლებას. არასათანადო მოპყრობის (და ზოგადად სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის) საკითხის პოლიტიკური სენსიტიურობიდან გამომდინარე, მუდმივად იარსებებს დანაშაულის შემადგენლობის სრულყოფილად გამოუძიებლობის ცდუნება. აქედან გამომდინარე აუცილებელია საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა და მოქმედმა ხელისუფლებამ გადადგან აქტიური ნაბიჯები დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის მიზნით. საქართველოს მსგავსი ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში ამ ტიპის ინსტიტუტის შემოღებას ალტერნატივა არ აქვს  და ამ მიმართულებით სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულია კონკრეტული საბაზისო კანონის პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას საქართველოში. აღნიშნული პროექტი წარდგენილია არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საბჭოში, შესაბამისად მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას მხარი დაუჭიროს პროექტს და უზრუნველყოს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა.

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

ციხის საერთაშორისო რეფორმა

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის

მედიის განვითარების ფონდი

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი

გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიისთვის – თბილისი

 

 

 

არასამთავრობო ორგანიზაციები გურჯაანში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურებიან

ხელმომწერი ორგანიზაციები ვეხმაურებით უკანასკნელ დღეებში გურჯაანში განვითარებულ მოვლენებს, ვგმობთ საზოგადოებისადმი გამოხატულ აშკარა უპატივისცემლობის ფაქტებს, რომლებიც შესაძლოა ასევე შეიცავდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს და შესაბამისი რეაგირებისკენ მოვუწოდებთ სამართალდამცავ ორგანოებს. აგრეთვე, მოვუწოდებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სხვა მაღალი თანამდებობის პირებსა და საჯარო მოხელეებს, თავი შეიკავონ იმგვარი განცხადებების გაკეთებისაგან, რომლებიც ძალადობის აშკარა და დაუფარავი წახალისების ტოლფასია და კონფლიქტური სიტუაციის ესკალაციას იწვევს. (more…)

პალიტრა TV-მ ვებ-გვერდიდან ჰომოფობიური განცხადება მოხსნა

NGO-ებმა პალიტრა TV-ის წინააღმდეგ საქმის წარმოება შეწყვიტეს

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)  მიესალმება Palitratv.ge-ს რედაქციის გადაწყვეტილებას, საიტიდან მოხსნას ჰომოფობიური შინაარსის მასალა “ჰომოსექსუალიზმი არის დანაშაული და ავადმყოფობა როგორც სულის, ასევე ხორცის”. (more…)

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ძალადობრივი ქმედებისკენ საჯაროდ მოწოდების თაობაზე ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით

joint_logos_updated

უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი გეგმავს პირველი მოსმენით მიიღოს საქართველოს კანონი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ”, რომლის ავტორია – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო ინიციატორი – საქართველოს მთავრობა. კანონპროექტის ერთ-ერთ მიზანს ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდების კრიმინალიზება წარმოადგენს. შემოთავაზებული ცვლილებების 2391 მუხლის თანახმად, დასჯადად ცხადდება რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი ან/და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით, ძალადობრივი ქმედებისკენ საჯაროდ მოწოდება, ხოლო სანქციად გათვალისწინებულია – თავისუფლების აღკვეთა ორ წლამდე ვადით. მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტმა ინიცირების შემდეგ გარკვეული ცვლილებები განიცადა, კერძოდ კანონპროექტში გაკეთდა მითითება აშკარა, პირდაპირ და არსებით საფრთხეზე, იგი კვლავ შეიცავს სერიოზულ საფრთხეებს გამოხატვის თავისუფლების კუთხით და არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით, სახელმწიფოს დეკლარირებული მოტივაცია, ამგვარი ქმედების კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით მოკლებულია დამაჯერებლობას. (more…)

მიმართვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო და მონიტორინგის საბჭოებს რელიგიური რიტუალის დისკრიმინაციულად გაშუქების მორიგი ფაქტის გამო

arafobas

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში რელიგიური რიტუალების გაშუქება კვლავაც პრობლემად რჩება. 2015 წლის 12 აპრილს იერუსალიმიდან „სააღდგომო ცეცხლის გარდამოსვლის“ ტრადიციის სახელით ცნობილი რიტუალის პირდაპირ ეთერში გადმოცემისას, კომენტატორებმა გააკეთეს განცხადებები,  რომლებიც ზოგადად სომეხი ერის (“სომხები”) და  სომეხთა სამოციქულო ეკლესიისადმი დისკრიმინაციული ხასიათის იყო და რელიგიური გრძნობებით მანიპულირების ნიშნებს შეიცავდა. (more…)

MDF-მა, TDI-მ და “17 მაისმა” “პალიტრა TV”-ს წინააღმდეგ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას მიმართეს

30 მარტს მედიის განვითარების ფონდმა, MDF,  ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა, TDI და ჟურნალმა “17 მაისი” საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას საჩივრით მიმართეს. საჩივარი 1 მარტს “პალიტრა TV”-ის პორტალზე “ევრაზიული ინსტიტუტის” წარმომადგენლის, არჩილ ჭყოიძის ჰომოფობიური განცხადების განთავსებას ეხება. (more…)

ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ უმცირესობის უფლებებთან დაკავშირებით UPR-ისთვის ანგარიში წარადგინა

2015 წლის 22 მარტს, ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ – საქართველოს გაეროს ასოციაციამ (UNAG), მედიის განვითარების ფონდმა (MDF), საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ (GDI), ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) და უმცირესობის საკითხების ევროპულმა ცენტრმა (ECMI) საქართველოში უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით გაერთიანებული ერების უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის (UPR) ჩრდილოვანი ანგარიში წარადგინა.

ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს და მოიცავს რეკომენდაციებს  შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

 • რელიგიური უმცირესობების მიმართ ძალადობას ფაქტებისა და ინციდენტების არასათანადო გამოძიება;
 • ახლადშექმნილი რელიგიურ საქმეთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომიურობის ხელყოფა;
 • სკოლებში რელიგიური ინდოქტრინაცია  და აკადემიური სწავლების პროცესში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დარღვევა;
 • სადავო საკულტო ნაგებობების რელიგიური კონფესიებისთვის დაბრუნების პრობლემა;
 • მაღალი თანამდებობის პირებისა და პოლიტიკოსების მხრიდან  სიძულვილის ენის, ქსენოფობიისა და ჰომოფობიის ტირაჟირება;
 • მედიის თვითრეგულირების  მექანიზმების არაეფექტიანი მუშაობა და სიძულვილის ენის გამოვლინება საზოგადოებრივი მაუწყებლის (GPB) ეთერში;
 • უმცირესობათა ენებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში უმცირესობათა წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფა;
 • დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის უზრუნველყოფა;
 • საზოგადოებაში ბოშების ინტეგრირება.

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა 2006 წელს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 60/251 რეზოლუციის საფუძველზე შეიქმნა და გაეროს ყველა წევრ სახელმწიფოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის პერიოდულ მიმოხილვას მოიცავს.

TDI on the report and the strategy of religious policy prepared by the State Agency for Religious Issues

3/19/2015

On February 23, 2015 The State Agency for Religious Issues (hereafter the Agency) presented the report of 2014 and the state strategy of religious policy[1]. The report is not published on the webpage; the draft of the Strategy is available in Georgian. The representatives of the Agency verbally confirm that the document is a project of the strategy, however, it is not indicated on the webpage that the document is not a final draft and has to be revised.[2]

Tolerance and Diversity Institute (TDI) analyzed two documents, translated important passages into English and included commentaries on significant points. (more…)

„საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის“ შეფასება

3/19/2015

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ (შემდგომში სააგენტო), რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერაა შექმნილი საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისათვის რელიგიის სფეროში საინფორმაციო, კვლევით, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და სარეკომენდაციო საქმიანობისთვის, საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა დოკუმენტი, „საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგია“.
(more…)

სამოქალაქო პლატფორმაში «არა ფობიას!» შემავალი ორგანიზაციების განცხადება იუსტიციის მინისტრის კომენტარზე

გვსურს, გამოვეხმაუროთ 2015 წლის 18 თებერვალს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ ტელეკომპანია “იმედის” გადაცემა “ქრონიკაში” გაკეთებულ კომენტარს, რომელიც ქსენოფობიურ, დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასა და რასისტულ კონოტაციებს შეიცავდა კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებისადმი.

(more…)

“იმედის” თვითრეგულირებამ MDF-ის და TDI-ის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა

14 თებერვალს ტელეკომპანია “იმედის” თვითრეგულირების ორგანოს სააპელაციო კომისიამ გადაცემა “სხვა რაკურსის” სიუჟეტთან – “მედრესეში მიბარებული ბავშვები” დაკავშირებით შესული საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. “მედიის განვითარების ფონდი”, “ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობა” და “ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტუტი” საჩივარში განმარტავდნენ, რომ სიუჟეტში “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” ხუთი მუხლი (14. 9, 18. 2, 33. 1 – 2, 44. 1, 47.11) იყო დარღვეული.

(more…)

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე

02.02.2015

შეშფოთებას გამოვთქვამთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლის გამო. ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა თავდასხმები არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ ნაწილის მიმართ, რომლებიც საკუთარი საქმიანობით ემსახურებიან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას, თავისუფლებისა და თანასწორობის იდეის მხარდაჭერას და ევროპული ტიპის სახელმწიფო მართვის სისტემების შექმნას.

2014 წლის 1 მაისს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კამპანიაში “ეს შენ გეხება” ჩართულ არასამთავრობო ორგანიზაციები “ქვეყნის იმიჯის შერყევაში” დაადანაშაულა და მათ საქმიანობას “ძირგამომთხრელი” უწოდა, რაც გახდა საფუძველი პოლიტიკოსთა მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიმართული განცხადებებისა და ქმედებებისა.

(more…)

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება შუღლის გაღვივების თაობაზე ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით

განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციების აზრით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში შსს) მიერ მომზადებული, სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის, 2391-ე მუხლი შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობის საფრთხეს. აღნიშნული ნორმით, დასჯადად ცხადდება მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით, ე.ი. „ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებებისკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან/და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით”. სამწუხაროდ, აღნიშნული კანონპროექტის ინიცირება მთავრობამ საზოგადოებასთან ფართო და ინკლუზიური დისკუსიების გარეშე მოახდინა, რაც საკითხის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით მიუღებელია.

(more…)

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის გამო არასამთავრობოები ტელეკომპანია “კავკასიის” თვითრეგულირების ორგანოს მიმართავენ

12 იანვარი, 2015

6 იანვარს ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ტელეკომპანია “კავკასიის” თვითრეგულირების ორგანოს საჩივრით მიმართა. სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის, მედიის განვითარების ფონდის, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის საჩივრის საფუძველი 26 დეკემბრის თოქ-შოუ “სპექტრში” გადაცემის წამყვანის, დავით აქუბარდიას მიერ გაკეთებული განცხადებები გახდა, რომლებიც, ორგანიზაციების აზრით, დისკრიმინაციულია და აღვივებს შუღლს საქართველოს მოქალაქე მუსლიმების მიმართ.

(more…)

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციისა და ბავშვთა უფლებების დარღვევის გამო არასამთავრობოებმა ტელეკომპანია “იმედს” საჩივრით მიმართეს

ტელეკოპმანია “იმედის” ეთერში, 25 დეკემბერს, გადაცემაში “სხვა რაკურსით” გასულ სიუჟეტთან  დაკავშირებით “მედრესეში მიბარებული ბავშვები” სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ტელეკომპანიის თვითრეგულირების ორგანოს საჩივრით მიმართა.

ორგანიზაციები – ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობა, მედიის განვითარების ფონდი (MDF) და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) გადაცემაში მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის ხუთი მუხლის  (14. 9, 18. 2, 33. 1 – 2, 44. 1, 47.11) დარღვევის  ფაქტს ასაჩივრებენ.

(more…)

MDF, TDI და GDI შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ “სამხრეთის კარიბჭის” ჟურნალისტებზე ზეწოლის შესახებ რედაქციის განცხადებების გამოძიებას ითხოვენ

მედიის განვითარების ფონდი – MDF,ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი -TDI და საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა -GDI შეშფოთებას გამოვთქვამთ გამოცემა “სამხრეთის კარიბჭის” ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო, რაც სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის შესახებ გამოქვეყნებულ მამხილებელ მასალას უკავშირდება.
“სამხრეთის კარიბჭის” რედაქტორის ნინო ნარიმანიშვილის განცხადებით, 8 დეკემბერს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიას, სათაურით „ბრალდებულის და: “სამხარეოს უფროსმა წიხლები მირტყა, ტანსაცმელი შემომაგლიჯა და გაუპატიურებით დამემუქრა”, რედაქციაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-სამსახურის თანამშრომლის მხრიდან ზარები და სათაურის შეცვლის მოთხოვნა მოჰყვა, რაც სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევას წარმოადგენს.
თავად სტატიის ავტორის თამუნა უჩიძის განცხადებით კი, მასთან რამდენჯერმე განხორციელებული კომუნიკაცია და “რჩევები”, შეეცვალა ინფორმაციის საწყისი ვერსია პოლიციის მხრიდან განხორციელებული ძალადობის შესახებ, მუქარის შემცველი იყო (“თუ მაგალითად დაგაკავებენ შეიძლება შენმა მეგობრებმა, ახლობლემბა, კოლეგებმა ერთი თვე ან თვენახევარი გამართონ აქციები შენს მხარდასაჭერად, მაგრამ შენ საბოლოოდ ცხოვრებას დაგიმახინჯებენ”).
დემოკრატიულ საზოგადოებაში მედიას საზოგადოებრივი მეთვალყურის ფუნქცია აკისრია, რაც პირველ რიგში, თავისუფლებისა და თვითმმართველობისთვის აუცილებელი ინფორმაციით მოქალაქეების უზრუნველყოფას გულისხმობს. იმისათვის, რომ მედიამ თავისუფლად და შეუზღუდავად განახორციელოს ხელისუფლების დამოუკიდებელი მაკონტროლებლის ფუნქცია, ჟურნალისტებს საკუთარი პროფესიული მოვალეობების შეუფერხებლად განხორციელების შესაძლებლობა უნდა მიეცეს. ამდენად,

 • მოვუწოდებთსაქართველოს მთავარ პროკურატურას, დაიწყოს გამოძიება ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპეციამ, თავის მხრივ, მოიკვლიოს როგორც მუქარის შემთხვევა, ასევე შეისწავლოს ჟურნალისტის სარედაქციო საქმიანობაში ჩარევის ფაქტი;
 • მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, უზრუნველყოს “სამხრეთის კარიბჭის” ჟურნალისტების უსაფრთხოება და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტის აღკვეთა და პრევენცია, რაც საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულება

მედიის განვითარების ფონდი – MDF
ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი- TDI
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა – GDI

არასამთავროები მოითხოვენ რუსთავი 2-მა იეჰოვას მოწმეთა დისკრიმინაციის შემთხვევა თვითრეგულირების ფორმატში განიხილოს

მედიის განვითარების ფონდი – MDF, საქართველოს დემოკრატიული ინიცატივა – GDI, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი – TDI, “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი” (EMC) ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თვითრეგულირების ორგანოს საჩივრით მიმართავენ. ორგანიზაციები 26 ნოემბერს გასულ გადაცემა “ნანუკას შოუში”, რომელიც იეჰოვას მოწმეთა მიმართ დისკრიმინაციულ გამოხატვას შეიცავდა, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის დებულებათა დარღვევის ფაქტების შესწავლას და განხილვას ითხოვენ.

(more…)

Discrimination in Public Educational Institutions

Extract from TDI’s study  Assessment of the Needs of Religious Organizations in Georgia, conducted in 2014

Summary: Representatives of nearly all religious organizations note that despite the secular and liberal legal regulations , discimination on religious grounds at public educational institutions is one of the most prominent issues.Instances of proselytization is frequent in public schools, where members of school administration and teachers initiate taking students to churches and cermons, collective prayer, display of religious symbols for non-academic purposes, and set up of prayer corners. It has also become a common practice instituted by school administrations to invite Christian religious representatives for sermons and conducting religious rituals (blessing, consecration, public prayer). Worst of all, teachers and students humiliate members of religious minorities and there are reports of instances of indoctrination such as attempts to baptize students belonging to other religious confessions. (more…)

დისკრიმინაცია საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

2014 წელს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) “საქართველოში რელიგიური გაერთიანებების საჭიროებების კვლევა” მოამზადა. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 30-ზე მეტი რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელი. თითქმის ყველა რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ მოქმედი საკანონმდებლო ნორმების მიუხედავად საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია მათი ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა.

საჯარო სკოლებში ხშირია პროზელიტიზმი, ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ინიციატივით მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ღვთისმსახურებაზე მოსწავლეების გაყვანა, კოლექტიური ლოცვა, არააკადემიური დანიშნულებით გამოფენილია რელიგიური სიმბოლიკა, მოწყობილია სალოცავი კუთხეები; ადმინისტრაციის მიერ დამკვიდრებულ პრაქტიკად იქცა ქადაგებისა და რიტუალების შესასრულებლად (დალოცვა, კურთხევა, პარაკლისი) სამღვდელო პირების სკოლებში მოწვევა; პედაგოგები და მოსწავლეები რელიგიური უმცირესობებს დამამცირებლად ეპყრობიან, გამოვლენილია ინდოქტრინაციის შემთხვევები, სცადეს განსხვავებული აღმსარებლობის მოსწავლეთა მართლმადიდებლური წესით მონათვლაც. (more…)

Analysis of Recent Occurrences in Mokhe Village

This slideshow requires JavaScript.

Another conflict on the grounds of religious intolerance unfolded in October 2014 between the local Muslim community and the police in Adigeni Municipality, which involved harsh violation of Muslims’ rights. A demonstration where Muslims protested deconstruction of a mosque, now called a disputed building, was dispersed violently by representatives of the Ministry of Internal affairs of Georgia. Witnesses say that the police representatives used both physical violence and verbal abuse against the Muslims.

The citizens who were arrested during the conflict also indicate violence by the police. TDI visited Adigeni municipality on October 26-27, to record the opinions of the local population and government representatives.

(more…)