ჩვენს შესახებ

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) დაფუძნდა 2013 წლის 26 აგვისტოს.  ორგანიზაციის მიზნებია: რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის კულტურის განვითარება; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა; უმცირესობების უფლებების დაცვა; სეკულარული სახელმწიფოს იდეის დაცვა და გავრცელება; კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა;  უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის კვლევა და ანალიზი.

პროექტები:

1)ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) ატარებს კვლევას „რელიგიური უმცირესობების საჭიროებების ანალიზი“, „ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში“ პროექტის მცირე გრანტების მექანიზმის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებენ საქართველოს გაეროს ასოციაცია და ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

რელიგიური უმცირესობების საჭიროებების კვლევა მიზნად ისახავს რელიგიური გაერთიანებებისთვის ყველაზე აქტუალური პრობლემებისა და საჭიროებების გამოვლენასა და ანალიზს. კვლევაში ასევე მიმოვიხილავთ იმ სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტებს, რომლებიც პრობლემების მოგვარებას აფერხებს და შესაბამის უწყებებს შევთავაზებთ მათი გადაჭრისთვის აუცილებელ კონკრეტულ რეკომენდაციებს.

კვლევის ფარგლებში, ნახევრადსტრუქტურირებული ჩაღრმავებული ინტერვიუები ჩატარდა 33 რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლებთან. კვლევით ჯგუფს საველე გასვლები ჰქონდა საქართველოს სამ რეგიონში: აჭარაში (ქ. ბათუმი, ხულოს მუნიციპალიტეტი) სამცხე-ჯავახეთსა (ქ.ახალქალაქი, ქ. ახალციხე, სოფლები – ივლიტა, ვალე, უდე, არალი) და კახეთში (ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ.დუისი).

2)2014 წლის იანვრიდან TDI აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის„საქართველოში საჯარო  პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება“ (G-PAC) ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით, ახორციელებს პროექტს „სეკულარიზმისა და რელიგიური დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში.“

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ერთი მხრივ, საქართველოში რელიგიის თავისუფლების დარღვევასთან დაკავშირებული შემთხვევების სამართლებრივი ანალიზი და რელიგიური ნიშნით ჩადენილი სამართალდარღვევების კვლევა, მეორე მხრივ, მედიაში რელიგიის შესახებ, მათ შორის, დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მიმართ პოლიტიკოსთა დისკურსის შეფასება.
მიზნები
პროექტის მიზანია სახელმწიფო სტრუქტურებში სეკულარობის პრინციპების დაცვისა და ტოლერანტული გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

ამოცანები
რელიგიის თავისუფლების შელახვის ნიშნის მქონე საქმეების ანალიზი;
მედიაში გამოქვეყნებული რელიგიის თემატიკასთან დაკავშირებული პოლიტიკოსთა საჯარო განცხადებების ანალიზი;
რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთგამიჯვნის თემაზე რეკომენდაციების შემუშავება და სამუშაო შეხვედრები შესაბამის უწყებებთან

Tolerance and Diversity Institute (TDI) was founded in 2013 with the aim to achieve the following goals: foster religious freedom and tolerance in Georgia; facilitate civic engagement; promote multiculturalism, secular principles and the idea of espousing state neutrality in the field of religion; enhance networking and policy dialogue between religious minority communities and the government; strengthen capacities of religious minority organizations in the field of advocacy and counteraction to discrimination; research and monitor state policy on the protection of minority rights. The organization was founded by the experts and human rights activists who share above-declared principles and have demonstrated their commitment to minority rights, freedom of religion and civil liberties.

TDI has been actively advocating religious minority organizations in Georgia, studying their needs and particular cases of discrimination.

Projects implemented by TDI:

The Assessment of the Needs of Religious Minorities in Georgia

Implemented within the framework of the program, Advancing National Integration in Georgia, carried out by the United Nations Association of Georgia (UNAG) and the Open Society Georgia Foundation (OSGF) with the financial assistance of the United States Agency for International Development (USAID).

 Implementation dates: September 15, 2013 – April 30, 2014

 Objectives:

The objective of the project is to deliver comprehensive analyses of the needs of religious minorities in Georgia. The scope of work envisages conducting a qualitative and quantitative research in the field and providing key stakeholders with relevant recommendations.

Results: specific needs and problems of religious minorities documented, particularly: problems associated with building religious or non-religious constructions, impediments to register their properties, display of Orthodox religious symbols in public schools for non-educational purposes and forcing children from other religious groups to act against their faith by active participation in religious rituals, unequal tax regime, procrastinated investigations by the law-enforcement bodies of the crimes committed against religious minorities; restitution of properties confiscated during the Soviet period, multiple cases of discrimination etc. Specific recommendations elaborated to relevant authorities.

A study of Constitutional Secularism and Religious Discrimination in Georgia

Implemented in the framework of The East-West Management Institute’s (EWMI) Policy, Advocacy, and Civil Society Development in Georgia (G-PAC) Program, funded by United States Agency for International Development (USAID)

Implementation dates: January 1, 2014 – June 30, 2014

Objectives: Overall purpose of the project is to directly support the protection of rights of religious minorities and combat discrimination on religious grounds; spark public dialogue about necessity of entrenching religious neutrality and supporting the formation of the secular state; facilitate relevant policy changes.

For this overall purpose the project will deliver comprehensive analyses of 1) the legal cases of religious discrimination, 2) public speeches of politicians and state authorities concerning religious issues conveyed through media. It also aims to improve state policy to combat discrimination on religious grounds and challenge state authorities and politicians to accommodate religious expression in a neutral manner.

 Results:

1. The first attempt to analyse political discourse in the context of the separation of church and state which will put this issue in the limelight, foster public debates and assist the identification of particular ways to resolve existing problems.

2. Relevant State authorities, local and international organizations will be informed by the comprehensive analyses of legal cases in the field of religious discrimination.

3. Specific recommendations and the design of the meetings with relevant authorities will be contrived to ensure effective and timely application of respective measures.

 

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: