EMC და TDI ახალ, ერთობლივ კვლევას ჩაატარებენ

„ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა“ (TDI)  და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა“ (EMC) ერთობლივი კვლევის ჩატარება დაიწყო. კვლევის მიზანია 2013 წელს და 2014 წლის დასაწყისში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის და სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის სახელმწიფოს მიერ გადაცემული ფინანსებისა და სხვა მატერიალური სიკეთეების მასშტაბისა და მიზნობრიობის შესწავლა. კვლევა, ბიუჯეტიდან პირდაპირი დაფინანსების წესით გადაცემული დაფინანსების გარდა, გააანალიზებს პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემული მატერიალური სიკეთეების ოდენობას, მიზნობრიობასა და დასაბუთებას.

კვლევის შედეგები აჩვენებს თუ რა ტენდენციები და პრაქტიკა იკვეთება სახელმწიფოს მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების კუთხით, განსახილველ პერიოდში და რა დინამიკა განიცადა მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების პოლიტიკამ ხელისუფლების ტრანზიციის პირობებში. წინა წლებში, სახელმწიფოს მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისა და სხვა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხის შეფასების დროს, კვლევა დაეყრდნობა ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალება – საქართველოს“ მიერ ამ საკითხებზე უკვე ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგებს.

ამასთან, მიგვაჩნია, რომ განსახილველი კვლევა წაახალისებს საჯარო დისკუსიებს იმ საკითხზე, თუ რამდენად ეფექტურად და გამჭვირვალედ იხარჯება მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო თანხები იმ პირობებში, როდესაც ადგილობრივ დონეზე ხშირად ძალიან მწვავედ დგას სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემები.

საბოლოო კვლევის გამოქვეყნებამდე, „ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი“ (TDI) და „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) საზოგადოებას მიაწვდის კვლევის პროცესში მიღებულ საინტერესო ინფორმაციასა და მიგნებებს, რათა ხელი შეუწყონ ამ საკითხზე საჯარო დისკუსიების წარმართვას. მსგავსი ინფორმაცია განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს რეგიონალური მედიასაშუალებებისთვის. მათი გამოხმაურება კი, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს კვლევის პროცესისთვის.

State Funding to Strengthen the Orthodox Faith

The Tolerance and Diversity Institute (TDI) studies the state funding provided to the Patriarchate of Georgia, its eparchies and individual churches and monasteries. The present interim report provides information about the funding of churches from the state budget in Tbilisi (district municipalities), Kutaisi, Batumi, Ozurgeti and Rustavi; it also presents the projects related to the celebration of the 80th birthday and 35th anniversary from enthronization of the Patriarch of Georgia, supported by the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia.

The Patriarchate of Georgia, individual eparchies, churches and monasteries who are granted 25 million GEL from the state budget each year, are also financed by local governmental bodies, state foundations and ministries. Transparency International Georgia (TI) published the study on the funding of the Patriarchate in 2013 and there were also the number of articles dedicated to this topic in the online publication “Netgazeti”. Nonetheless, the abovementioned practice of the state funding requires further in-depth research, dissemination of information to the public and actualization of the problem.

It shall be stated, that in general, the given form of relationship between the state and church, in view of the formulation of objectives of funding of the Patriarchate, as they are provided in the budget law, violates the principle of secularism enshrined in the Constitution of Georgia and takes a form of support of a specific religious doctrine. There is no assertion that the State finances the Orthodox Church of Georgia to meet its obligation emanated by the Constitutional Agreement, which requires compensation of the damages inflicted to the Church during the Soviet times. Furthermore, the present rule of financing clearly constitutes a discriminatory practice, as it treats disparately other religious organizations, which do not enjoy financial privileges or support of ideology. Moreover, structuring the budgetary goals this way, the State, practically, also defies the principle of neutrality towards all the religious organizations. It is explicitly stated in the Law on Budget, Title on Priorities and Programs for 2014-2017:

To inculcate Christian values in the youth, in different regions of Georgia (including mountainous regions) more than 70 educational, cultural and charity organizations of the Patriarchate will be financed, inter alia, religious academies and seminaries, university, school-gymnasiums, shelters for mothers and children, boarding schools for orphans and children without caregivers, the center for rehabilitation and adaptation of the hearing-impaired children, professional colleges and artisan colleges.” (Law of Georgia On the State Budget of Georgia for 2014, 8.5 Patriarchate of Georgia (Program Code 45 00))

Moreover, the sums granted to the Patriarchate and individual churches is not transparent, there is no official control on spending of this money and hence, it is unknown, whether this sum is spent in compliance with the stated objectives, for which state allocated this money or not. The lack of control certainly gives us a motive to think about possibility of illegal accountancy with respect to the non-transparent funding of the Patriarchate of Georgia and affiliated organizations.

It shall be mentioned, that in the resolutions on budget of municipal government agencies, there is a separate program entitled “Culture, Religion, Youth and Sport Activities” and subprograms, entitled “Support of the Religious Organizations”, whereas in some places, it is directly stated “Support of the Churches” (instead of religious organizations), as well as “religious and other type of social activities”. Sometimes, we see that the indicator for financing of the religious organizations (for example, in the Resolution on the Budget for the Year 2013) is “Reinforcement of the Christian Orthodox Faith”.

(more…)

TDI on Financing the Religious Organizations

According to the Government Resolution of 27 January, 2014, the Government of Georgia decided to compensate material and moral damages inflicted in the Soviet times not only to the Patriarchate of the Orthodox Church of Georgia, but also to 4 other religious organizations.

Moreover, it has become known, that it will be part of the functions of the Legal Entity of Public Law – State Agency on Issues of Religion in the future. The announcement on the formation of the State Agency was made by the Minister of Georgia for Reconciliation and Civil Equality, Paata Zakareishvili on the 7th of February.

It is noteworthy that these decisions were preceded by formation of the Inter-agency Commission to Study Some Issues related to the Religious Organizations.

These steps made by the Government in this field recently are vexing and cause multiple questions. The crucial questions are as follows:

(more…)

სახელმწიფო დაფინანსება მართლმადიდებლური რწმენის განმტკიცებისათვის

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) იკვლევს სახელმწიფოს მიერ საქართველოს საპატრიარქოს, ეპარქიებისა და ეკლესია-მონასტრების დაფინანსებისა და მატერიალური მხარდაჭერის საკითხებს. წინამდებარე შუალედურ ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია თბილისში (რაიონული გამგეობები), ქუთაისში, ბათუმში, ოზურგეთსა და რუსთავში 2011-2013 წლებში ეკლესიების საბიუჯეტო დაფინანსებაზე; ასევე ნაჩვენებია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი პროექტები, რომლებიც  საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის დაბადებიდან 80 წლის და აღსაყდრებიდან 35 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით განხორციელდა.

საქართველოს საპატრიარქო,  ეპარქიები და ეკლესია-მონასტრები  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით, 25 მილიონი ლარის გარდა, ყოველწლიურად ფინანსდებიან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდანაც, ასევე სახელმწიფო ფონდებიდან და სამინისტროებიდან,  მიუხედავად იმისა, რომ საპატრიარქოს დაფინანსების შესახებ 2013 წელს გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართელოს (TI) კვლევა და რამდენიმე სტატია ინტერნეტ გამოცემა “ნეტგაზეთში”, დაფინანსების  აღნიშნული პრაქტიკა კიდევ უფრო ჩაღრმავებულ და ყოვლისმომცველ კვლევას,  ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობასა და პრობლემის აქტუალიზაციას  საჭიროებს.

(more…)

TDI კონფესიების დაფინანსების შესახებ

საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის 27 იანვრის დადგენილების თანახმად, მიიღო გადაწყვეტილება, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს გარდა, დამატებით ოთხ რელიგიურ გაერთიანებას აუნაზღაუროს საბჭოთა პერიოდში მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანი.

ამავდროულად, როგორც ცნობილი გახდა,  ამ ფუნქციას მომავალში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – რელიგიის  საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შეითავსებს, რომლის შექმნის შესახებაც  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარეიშვილმა 7 თებერვალს საჯაროდ განაცხადა.

აღსანიშნავია, რომ ამ გადაწყვეტილებებს წინ რელიგიურ გაერთიანებებთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნაც  უძღოდა.

მთავრობის ამ მიმართულებით გადადგმული ბოლოდროინდელი ნაბიჯები შემაშფოთებელია და მრავალ კითხვის ნიშანს აჩენს, რომელთაგან უმთავრესია შემდეგი:

(more…)